Su aitvarais
Raktas
Žindanti siena
Nokimas
Ant kelmo- miestas!
Gaidžiai
Autoportretas su gyvate
Graužtukas
Liežuviai
Kalnai
Žiūrėti į kojas
Biustas
pusl. 1 iš 3 >